Polityka Prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy Ci niezbędne informacje:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Let’s Talk Szkoła Językowa Agnieszka
Kaczorek siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 78, 01-308 Warszawa. Możesz się
skontaktować z nami w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych
wysyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@szkola-lets-talk.pl
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej
między nami umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda.
Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także
przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu
marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Ci
informacje o aktualnych kursach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które
organizujemy.
Twoje dane przechowywane są w formie papierowej i/lub elektronicznej.
Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez okres trwania umowy.
Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na
obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez okres ich trwania, jak
również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Masz prawo między innymi do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i
marketingowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest
zgoda,dotycząca przesyłania informacji handlowych i marketingowych Twoje dane będą
przetwarzane do czasu jej wycofania. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym
momencie. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz to
zrobić wysyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@szkola-lets-talk.pl.
W związku z realizacją usług Twoje dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom tj: lektorom –
w tym przypadku udostępniamy wyłącznie Twoje imię i nazwisko, bankom w zakresie realizacji
płatności, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, firmie świadczącej usługi księgowe,
prawne.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa
powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Przysługuje
Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.